Esperesi beiktató ünnepség a református templomban (Cikkünket frissítettük)

662
Fotó: Babos Petra

Ezekben a percekben kezdődött a református újtemplomban az az ünnepi istentisztelet és közgyűlés, amelynek keretében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke beiktatja Márkus Mihály lelkipásztort a Pápai Református Egyházmegye esperesi tisztébe. Az ünnepségen esküt tesznek Tóth József egyházmegyei főgondnok, valamint az egyházmegye újonnan megválasztott további tisztségviselői is.

Az ünnepi istentiszteleten megjelenteket dr. Márkus Mihály nyugalmazott református püspök köszöntötte, majd Steinbach József hirdetett igét. Beszédében kiemelte, egymásra bízott minket az Úr, tanítványt a tanítványra, a világot a tanítványra. Ez a hatalmas feladat és mérce megrendít, Jézus Krisztushoz von bennünket.

– Nem vagyunk egyedül ebben a hatalmas feladatban, s ezt olyan jó tudatosítani. Nekem is mondja az Úr, s mindannyiunknak, hogy velünk van. Nem akármilyen Urunk van, aki ránk bízta ezt a feladatot, mert az emberkép és a tanítványkép után elénk rajzolódik Jézus képe. Megszán bennünket, ez az Isten szeretete – emelte ki a püspök, majd hozzátette, szükség van az egységre, az együtt szolgálásra az Isten országának építésében. Fontos, hogy együtt, egy irányba haladjunk, hiszen Jézus Krisztus halad előttünk.

Máté László egyházkerületi főjegyző imádságát követően ifj. Márkus Mihály letette az esperesi esküt, majd Steinbach József megáldotta az újonnan beiktatott esperest. Ezt követően Tóth József gondok tette le esküjét, majd az egyházmegyei tisztségviselők – Lay Gábor egyházmegyei világi főjegyző, Tóth András egyházmegyei jegyző, Gilicze Tamás, Móricz Attila, Sándor József, Vecsey Katalin egyházmegyei lelkészi tanácsosok, dr. Buda Imre, Horváth Mária, Vántsa Előd egyházmegyei világi tanácsosok, Helmanné Enner Margit egyházmegyei számvevő, Ferenczy Alpár, Békefi Imre, Tunnerné Buzás Éva és Farkasdi-Sáhó Katalin egyházmegyei intézményi képviselők –  eskütétele következett.

Ezután az egyházmegyei bírák –  Albert András, Füstös Gábor, Gilicze Tamás, Szakács Sándor, dr. Böröczky Miklós és dr. Somogyi Natália –  tették le esküjüket.

Ifj. Márkus Mihály esperesi székfoglaló beszédében elmondta, 2021. január 1-jétől, illetve mától minden formális részt teljesítve, beiktatva végezheti a Pápai Református Egyházmegye esperesi szolgálatát.

– Nekünk itt most, a Pápai Református Egyházmegye területén – a ránk bízott városokban –  néha óriási kihívások között kell helytállnunk. Hiszek abban, hogy az egyházmegye életének formálását csak csapatban lehet végezni. Hiszem azt, hogy csak a testvéri megbeszélés segít a problémák megoldásában. Eltökélt vagyok abban, hogy elsősorban az előttünk álló útra koncentráljunk, a hátratekintés nem vezet tovább bennünket. Ugyanakkor számítok azok bölcsességére, akik az elmúlt ciklusokban vezették az egyházmegyét vagy támogatták a korábbi elnökségek munkáját – emelte ki Márkus Mihály.

Az ünnepi közgyűlésen Tóth József egyházmegyei gondnok elmondta, céljuk az egyházmegye gyülekezeti közösségeinek erősítése, a gyenge, kicsi gyülekezetek felkarolása, ezek missziói szolgálatának segítése, közös bizonyságtételük megélése.

– Kívánom, hogy esperes úr aktivitása, tenni akarása ne lankadjon, járja tovább a választott utat – tette hozzá a gondnok, majd köszönetet mondtak az előző ciklus szolgálattevőinek, dr. Ballagi Farkas volt főjegyzőnek, Csáfordy Julianna, Eszinger András, Gyimóthy Lajos, Nagy Ferenc, dr. Pataky László, Szakács Sándor, Szalai László, Váradi Szabolcs és dr. Vladár Gábor egyházmegyei főtanácsosoknak.

A közgyűlés következő részében köszöntötték Tóth Józsefet és Márkus Mihályt. Elsőként dr. Nemes Pál szólt az egyházkerület nevében, s kérte az Úr áldását az egyházmegyei esperes és gondnok szolgálatára. Apostol Pál az egyházmegye lelkészi kara nevében, Móricz Attila a küldő gyülekezet, Imre Bálint az esperestársak, Köntös László a kollégium, Gyimóthy Lajos az egyházközség, dr. Mail József apát-plébános a római katolikusok, Polgárdi Sándor evangélikus esperes pedig az evangélikusok nevében köszöntötte ifj. Márkus Mihályt és Tóth Józsefet.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Áldozó Tamás polgármester is részt vett, aki Pápa város nevében köszöntötte az esperest.

– Az elmúlt három évtized a csodák sorozata volt, ami a reformátusok világát illeti. Új és újjászülető intézményeket jelentett, de megújuló, gyönyörű épületeket és sok-sok nagyszerű embert, akiket ebből a közösségből ismerhettem meg. A csodák mögött püspökök, főgondnokok, tisztségviselők és zsinat, presbitériumok voltak. Ott volt mögöttünk több százezer magyar református ember, akiknek a hitét, erejét úgy kellett formálni, hogy az teremtő erővé váljon. Amikor megújul egy igazgatás, az nemcsak az egyházban, hanem a polgári igazgatásban is egy ünnep. Egyrészt egy örökség elfogadását és továbbvitelét jelenti, másrészt sok-sok új energia becsatornázását  abba az irányba, hogy mindez teremtő erővé váljon – mondta a polgármester, majd sok sikert kívánt, s felajánlotta együttműködését és támogatását a jövőben.

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke levélben fogalmazta meg jókívánságait, majd Márkus Mihály köszönetét fejezte ki a sok biztató jókívánságért, gratulációért.

Az ünnepi istentisztelet a Himnusz hangjaival, majd Steinbach József áldásával zárult. 

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!