Álláspályázat – Szociális munkatárs

99

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Idősek Otthona

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő ellátottak testi-lelki egészségének megőrzése érdekében szabadidős programok, egyéni és közösségi foglalkozások szervezése, teljes körű mentális gondozása. Új ellátottak beilleszkedésének támogatása, kapcsolattartás a családtagokkal. Ügyintézésben való közreműködés. Szakmai dokumentáció vezetése a jogszabályban előírtak szerint. A foglalkoztatásban való aktív részvétel, valamint az intézmény által szervezett rendezvények előkészítésébe, lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         főiskola,

•         felsőfokú szociális alapvégzettség 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint (terápiás munkatárs/szociális munkatárs)

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         főiskola,

•         bentlakásos idősek otthonában szerzett szociális munkatárs szakmai tapasztalat

•         számítógépkezelői alapismeret (MS Office, internet)

Elvárt kompetenciák:

•         kiemelkedő szervezői és kapcsolatteremtő készség,

•         jó kommunikációs és együttműködési készség,

•         empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         részletes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettségek/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalainé Tihanyi Andrea nyújt, a 06-89/310-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8500 Pápa, Barát utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-227/2021 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

vagy

•         Elektronikus úton Szalainé Tihanyi Andrea részére a tihanyiandrea@pvoeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.papa.hu – 2021. július 16.

•         www.papaesvideke.hu – 2021. július 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!