Álláspályázat – Óvodapedagógus

165

Városi Óvodák – Pápa

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Óvodák – Pápa

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Huszár Lakótelep 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai – szakmai feladatok törvényi előírás szerint, adminisztratív teendők, egyéb a pedagógiai munkával összefüggő feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, óvodapedagógus

•         Óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű igényes, önálló munkavégzés, alkalmazkodó, toleráns,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű innovatív gondolkodás, változásokhoz való pozitív viszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csákvári Judit nyújt, a 06 -89 510 -559 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvodák – Pápa címére történő megküldésével (8500 Pápa, Huszár lakótelep 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/6/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Csákvári Judit részére a varosiovodak@gmail.com e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Csákvári Judit, Veszprém megye, 8500 Pápa, Huszár lakótelep 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázó telefonon értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Pápa Város honlapja www.papa.hu – 2021. szeptember 30.

•         Pápai Városi Óvodák varosiovodak@gmail.com – 2021. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!