Lelkészszentelés és díjátadó (Cikkünket frissítettük)

1643
Fotó: Babos Petra

Pápán tartotta közgyűlését a Dunántúli Református Egyházkerület ma délelőtt. Ezt követően a református újtemplomban ünnepi istentiszteleten kilenc lelkipásztort szenteltek fel és átadták az egyházkerület legmagasabb szintű elismeréseit, a Pro Pannonia Reformata díjakat.

Az ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök hirdetett igét. Mint mondta, hálás a szívük, hogy kilenc lelkipásztort szentelhetnek fel, s küldhetik ki a lelkipásztori szent szolgálatba.

– Felemelt szívvel figyeljünk arra az üzenetre, amit Isten mondani akar nekünk, vagyis erősödjetek meg a kegyelemben, Jézus Krisztusban. Kérlek benneteket, hogy fogadjátok ezt a szívetekbe. Adjatok hálát, hogy kegyelemben vagytok. Ez a kegyelem vezetett el benneteket a mai napig. Adjatok hálát ezért, s idézzétek fel ezt a tetten érhető kegyelmet, s teljék meg a szívetek Isten dicsőítésével. A kegyelmet megtapasztaltátok a Pápai Református Teológiai Akadémián, az alma materben, köszönve az ott szolgáló professzoroknak, tanári karnak. Benneteket az Isten arra méltatott, hogy a szent szolgálatot rátok bízza, s kegyelemben vagytok, mert hivatalos szent szolgái lehettek az Úrnak – mondta a püspök.

A Dunántúli Református Egyházkerület 2020. szeptember 3-án Herenden, valamint a mai napon, Pápán tartott közgyűlésén, az egyházmegyei közgyűléseken keresztül kilenc szolgálatot teljesítő lelkész kérte felszentelésre bocsátását. Az egyházmegyei közgyűlések és az egyházkerületi közgyűlés a kérelmeket megvizsgálta és megállapította, hogy a jelentkezők – Baloghné Kiss Zsuzsa Barbara, Bertók Dániel, Borsiné Tóth Cseperke, Makra Zsolt István, Právetz Anikó, Sántha Péter Botond, Sárközi Gergely Antal, Szabó Beatrix Márta és Zsemberi-Szigyártó Éva – a lelkészszentelésre bocsátás valamennyi feltételének megfelelnek.

Az eskütétel után következtek az esperesi áldások egy-egy választott igével, majd a püspöki kiküldés, imádság és áldás után Szabó Beatrix Márta felszentelt lelkész mondott imát. A kilenc most felszentelt lelkészt dr. Németh Tamás rektor és dr. Nemes Pál főgondnok köszöntötte.

Az ünnepi közgyűlés második részében adták át a Pro Pannonia Reformata díjakat. A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa határozata értelmében idén ezt dr. Huszár Pál főgondnok, aki 2009-2020 között a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, Gyimóthy Géza, a Tatai Református Egyházmegye volt gondnoka, Prekrit Judit, a Székesfehérvári Református Egyházközség tagja, a Székesfehérvári Adventi Jótékonysági esték szervezője kapta meg. Emellett posztumusz Pro Pannonia Reformata díjat adományozott néhai Halászi Attila, a Nemesdédi Református Egyházközség egykori gondnoka a Somogyi Református Egyházmegye és a Dunántúli Református Egyházkerület tanácsosa részére.

A kitüntetettek nevében dr. Huszár Pál mondott köszönetet.

– Köszönetet mondok a minden kegyelem Istenének, aki alkalmat adott számunkra, hogy az Ő országa építésének részesei lehettünk és áldásával kísérte tevékenységünket és arról is gondoskodott, hogy ezt a tevékenységet elöljáróink is észrevegyék. Köszönöm az Úristennek és mindazoknak, akik ebben segítettek. A mostani elismerés arra sarkall mindannyiunkat, hogy amíg az Úristen életben tart bennünket, a magunk új helyén továbbra is keressük azokat a lehetőségeket, amikor szolgálatára lehetünk anyaszentegyházunknak. Azt kérem, hogy a minden kegyelem Istenének szeretete kísérjen minket továbbra is – hangsúlyozta dr. Huszár Pál.

Végül a 10 évvel ezelőtt Kehidakustányban felépített új otthonba költözött Őszikék Időskorúak Otthonának lakóit és dolgozóit köszöntötte Steinbach József püspök.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!