Októberi képviselő-testületi ülés (Cikkünket folyamatosan frissítettük)

728
Fotó: Pintér Ádám

08:08

Néhány perccel ezelőtt kezdődött Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülése. A tanácskozáson döntés születik többek közt a város idei költségvetésének módosításáról, az útépítési együttműködésről és az alapellátás problémáinak megoldását célzó ösztönzőrendszerről is.

08:15

Napirend előtti hozzászólást jelentett be Unger Tamás alpolgármester, aki Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője, az ellenzéki előválasztás korábbi országgyűlésiképviselőjelölt-jelöltje korábbi antiszemita megnyilvánulásaival kapcsolatban idézett több, országos médiában megjelent írás részleteit olvasta fel. Mint mondta, számukra nem voltak ismeretlenek Süle Zsolt ezen megnyilvánulásai, melyekkel korábban is foglalkoztak már országos lapok.

Unger Tamás szerint ezen antiszemita megnyilvánulások ellentmondanak a képviselői eskünek és jogszabályainknak is, ennek ellenére az ellenzéki előválasztási bizottság nem zárta ki a folyamatból Süle Zsoltot és semmiféle elhatárolódás, vagy a kijelentések elítélése nem történt meg az ellenzék részéről, így cinkossá váltak mindannyian – hangsúlyozta Unger Tamás.  

08:18

Az ülés első napirendi pontja a város 2021-es költségvetésének módosítása volt.

A bevételi oldalon módosultak az intézményi működési bevételek, jelentős bevételt jelent az Ady és Tapolca sétány csapadékvíz-csatorna kiépítésének 400 millió forintos pályázati támogatása, illetve a szociális ágazati pótlék előirányzatának 34 millió forintos módosítása is.

A kiadási oldalon módosult a Pápai Városi Óvodák és Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete kiadási előirányzata, emellett az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok is változtak.

A módosítást a képviselők 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el.

09:05

A képviselők tájékoztatót hallhattak a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A napirend tárgyalásán megjelent dr. Fellegi Norbert ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány is.

Regdon László ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány tájékoztatójából látható, hogy a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2020-ban 827 bűncselekmény vált ismertté, melyek közül 499 Pápa város területén történt.

Közterületen 241 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben. Ezek összetétele alapvetően nem változott a korábbi évekhez képest, továbbra is a lopás, a garázdaság, a rongálás, az ittas vezetés és a közúti baleset okozása a meghatározó.

A beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt évben nem történt emberölés Pápán. Testi sértés 28 esetben történt, ebből 16 volt a súlyos testi sértés. Lopásról 122 esetben szereztek tudomást a rendőrök, lakásbetörés 7 volt. Személygépkocsi-lopás, valamint kábítószerrel kapcsolatos, terjesztői magatartással megvalósuló bűncselekmény nem volt 2020-ban Pápán. Rongálás miatt 27 esetben indult eljárás, garázdaság 50 esetben történt.

A tájékoztató részletesen foglalkozik a közlekedésbiztonsági helyzettel is. A statisztikák szerint a rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019-es adatokhoz képest 2020-ban 8 százalékkal emelkedett a közlekedési balesetek száma. Ugyanakkor a személyi sérüléses balesetek száma 18 százalékkal csökkent és halálos közlekedési baleset is kevesebb történt, mint az előző évben. Pápán 2020-ban 224 közlekedési balesetet regisztráltak. Halálos közlekedési baleset az elmúlt évben nem történt, a személyi sérüléses balesetek száma 38 százalékkal csökkent. A baleseteket előidéző okok között továbbra is meghatározó a sebességtúllépés, az elsőbbség meg nem adása, valamint a kanyarodás szabályainak megszegése.

A beszámoló kitér még többek közt a rendőrök közterületi jelenlétére és a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységre, az illegális migrációval kapcsolatos  és a világjárvány következtében jelentkező feladatokra is.

Dr. Fellegi Norbert a beszámoló kapcsán elmondta, az elmúlt év  munkáját meghatározta a koronavírus-világjárvány. Az eddigi rendőri pályafutása során soha nem volt még ilyen kihívásoknak kitéve a magyar rendőrség. A karanténellenőrzések nagy feladatot jelentettek és ezeket úgy kellett megvalósítani, hogy a többi feladatukat is maradéktalanul el kellett látniuk. Köszönetet mondott munkatársainak ezért a megfeszített munkáért.

A megyei rendőrfőkapitány részletesen szólt a közlekedésbiztonságról, hangsúlyozva, még mindig nagyon sok a száguldozó az utakon, de a kerékpárosok és a rollerezők is sok problémát okoznak.

A pápai kapitányság munkáját Fellegi Norbert összességében jónak ítéli.

Süle Zsolt a beszámoló kapcsán a rendőri létszámmal, a rendőrök erkölcsi és anyagi megbecsülésével, a kábítószerekhez kapcsolódó esetekkel és a bűncselekmények számának emelkedésével kapcsolatban tett fel kérdést

Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője szintén a humánerőforrással, a rendőrök elvándorlásával kapcsolatban kérdezte a rendőri vezetőket.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője kérdésében a prevenciós tevékenységről, a gyermekek védelméről, az iskolaőrökről és az internetes csalásokról szólt.

Regdon László válaszában hangsúlyozta, szeretnének minél több rendőrt a közterületekre vezényelni, kiemelt figyelmet kívánnak fordítani iskolakezdés idején az iskolák környékére. A rendőri munka elismertsége kapcsán úgy fogalmazott, a rendőrségnél napirenden van az anyagi elismerés növelése. A létszámuk stabil, az utóbbi időszakban 2 fő távozott a pápai rendőrkapitányság állományából, a rendőrök várják az életpályamodell következő lépését.

A rendőrkapitány a kábítószerrel kapcsolatban elmondta, az idei évben több embert is letartóztattak  kábítószerrel való visszaélés miatt, erre a területre nagy hangsúlyt helyeznek. Az iskolai zaklatásokra kiemelt figyelmet fordítanak, napi kapcsolatban vannak a pedagógusokkal és prevenciós előadásokat is tartanak.

Dr. Fellegi Norbert rámutatott, a közterületi jelenlét csökkenése a koronavírus-járványra vezethető vissza, hiszen a korlátozó intézkedések miatt nem voltak rendezvények, így ott nem kellett biztosítási feladatokat ellátniuk a rendőröknek. A megyei főkapitány az iskolai erőszak kapcsán emlékeztetett, az nem újkeletű jelenség, régen is létezett, de akkor ezekről az esetekről nem adott hírt a média.

Dr. Fellegi Norbert hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy a megye az ország egyik legbiztonságosabb megyéje maradjon.

Dr. Áldozó Tamás polgármester köszönetet mondott a rendőrségnek az együttműködésért és kiemelte, az önkormányzat többek közt a kamerarendszer kiépítésével is támogatja a rendőrség munkáját, emellett kezdeményezik telepített sebességmérő berendezések elhelyezését is. A városvezető azt kívánta, hogy a rendőrök legyenek következetesek, határozottak és kemények.

A rendőrség tájékoztatóját 10 igen szavazattal tudomásul vette a képviselő-testület.    

9:20

Az ülésen döntés született az útépítési együttműködésről szóló önkormányzati rendeletről is.

Az előterjesztésből kiderül, hogy a magánerős útépítésben érdekelt lakók megkeresték az önkormányzatot és szakmai, valamint anyagi támogatást kértek az ingatlanaikkal határos közutak szilárd burkolattal való ellátása érdekében. Az önkormányzat felmérte az érintett utcák állapotát. A szakértői jelentés megállapította, hogy az egyes utcákban eltérő mértékben hiányosak a közművek. Az önkormányzat szeretne együttműködni az ingatlantulajdonosokkal az utak megépítésében, ezért indokolt volt a rendelet megalkotása.

A rendelet értelmében a közút használatában érdekeltek és az önkormányzat az alapvetően lakossági érdeket szolgáló közút építésére – vagyis földút szilárd burkolattal való ellátására – együttműködnek, amennyiben az együttműködést a közút használatában érdekeltek legalább kétharmada a polgármesternél írásban kezdeményezi. A közút használatában érdekeltek anyagi hozzájárulást vállalnak a beruházással kapcsolatban. A beruházás összköltségéből az önkormányzat viseli a közút létesítéséhez szükséges engedéIyezési és kiviteli tervek költségét, a megvalósításhoz szükséges építési és használatbavételi engedélyezési eljárás díját, a műszaki ellenőr díját, a kivitelezés lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárási, valamint a közbeszerzői bonyolítói díjat és a földút szilárd burkolattal történő ellátása költségének 50 százalékát.

A közút használatában érdekelt, de az együttműködésben részt venni nem kívánó tulajdonosok is kötelesek megfizetni az útépítési érdekeltségi hozzájárulást.

Süle Zsolt hozzászólásában rámutatott, a Gazdasági Bizottság ülésén korrekt tájékoztatást kapott az előterjesztéssel kapcsolatban, ő azonban úgy gondolja, hogy a kialakult helyzetért nem kizárólag az érintett ingatlantulajdonosok felelősek. Módosító javaslatot fogalmazott meg, amely segítséget nyújt az ingatlantulajdonosoknak. Indítványában a kötelezettek fizetési kötelezettségéhez további kedvezményeket adna.

Dr. Áldozó Tamás rámutatott, sok esetben 10-15 éve nem teljesítették az érintett területeken ingatlannal rendelkezők az útépítéssel kapcsolatos kötelezettségüket. Világos keretrendszert kínál a rendelet, amellyel az érintett utcák viszonylag gyorsan élhetnek. Az önkormányzat élhetne azzal a lehetőséggel is, hogy megépíti az utat és a teljes költséget az éritettekre hárítja, de ezzel az ajánlattal segítséget kívánnak nyújtani a probléma megoldásában.

Süle Zsolt módosító indítványait a képviselő-testület 2 igen 6 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A rendelet eredeti szövegét a képviselők 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett fogadták el.

09:40

A napirenden szerepelt a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről szóló beszámoló is. Ebből kitűnik, vannak üres óvodapedagógus álláshelyek, melyek pályáztatása folyamatosan történik, emellett tanulmányi megállapodást kötöttek óvodapedagógus-hallgatókkal, valamint további pedagógus végzettségű szakemberek – tanítók, szociálpedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők – segítik a nevelőmunkát.

A Pápai Városi Óvodák tagintézményeiben augusztus 31-i adatok szerint 764 kisgyermekről gondoskodnak. Az elmúlt években az üres férőhelyek betöltésére az évkezdést követően vidéki és nem óvodaköteles gyermekek esetében is sor kerülhetett.

A beszámoló szerint az elmúlt években több önkormányzati beruházás is segítette az óvodák működését. Így több tagintézményben megvalósulhatott a gázkazán cseréje, létesültek ovi-sportpályák, Kéttornyúlakon pedig gáz-központifűtést építettek ki.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, a közelmúltban felmérték az óvodaépületek állapotát és megalapozottan tervezhetnek több olyan beruházást, ami jelentősen javíthatja az épületek klímatechnikáját. Mint elhangzott, a következő európai uniós ciklusban előreláthatóan lesz lehetőség óvodai felújításra, rekonstrukcióra is.  

A beszámolót 9 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.

09:55

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen már tárgyaltak a képviselők az egészségügyi alapellátás humánerőforrás-problémáinak megoldási lehetőségeiről. A mai ülésen döntés született egy ösztönzőrendszer megvalósításáról.

A képviselő-testület az előterjesztésről részletenként szavazott. A döntés értelmében rezidensek ösztöndíj-támogatása, valamint üres praxisok betöltését ösztönző támogatások lesznek elérhetők hamarosan.

09:58

A képviselő-testület ezt követően véleményezte az általános iskolák felvételi körzeteit, a Pápai Tankerületi Központ által közzétett körzetekkel kapcsolatban a 2022/2023. tanévre vonatkozóan módosítást nem javasoltak.

Az ülésen döntés született két bükfürdői ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről is.

A tanácskozás néhány perccel ezelőtt véget ért.

        

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!