Megkezdődött a napirend tárgyalása a képviselő-testületi ülésen (Cikkünket folyamatosan frissítettük)

552
Fotó: Pintér Ádám

15:10

A Fenyveserdő bölcsőde felújítása és a külső-várkerti beruházások helyszínbejárását követően néhány perccel ezelőtt kezdetét vette Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete novemberi ülésén a napirend tárgyalása. A képviselők ma módosítják a város idei költségvetését, de döntenek többek közt a helyi adókról, a közterületi szeszesital-fogyasztásról és a Pannon Városok Szövetségéhez való csatlakozásról is.

Napirend előtt kért szót Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője. A fasizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem világnapjával kapcsolatban elmondott gondolataival a Kristályéjszakára, a náci antiszemita politika fordulópontjára emlékeztetett. Mint mondta, az önkormányzati képviselőknek is tenniük kell azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát.  

A képviselő-testület jelenleg zárt ülésen tárgyal a Borsosgyőr Szolgálatáért, illetve a Tapolcafő Szolgálatáért díj adományozására érkezett javaslatokról.   

15:37

A zárt ülésen az a döntés született, hogy Borsosgyőr Szolgálatáét díjat kap Ruzsás Sándorné, Tapolcafőért Szolgálatáért díjat vehet át Takácsné Molnár Eszter. A továbbiakban a képviselő-testület szintén zárt ülésen döntött arról, hogy egyetért azzal, hogy a 3. számú körzet fogorvosa dr. Birtalan Róbert legyen.

A képviselő-testület ezt követően a költségvetés módosításáról tárgyalt. Bevételi oldalon az adóbefizetések teljesítéseit figyelembe véve vált szükségessé a helyi iparűzési adó előirányzatának módosítása, emellett több támogatási összeget is beépítettek a városi büdzsébe. Ezek közé tartozik két TOP-os pályázati támogatás összességében több mint 180 millió forintos összege, a kulturális feladatok támogatása és az önkormányzat működésének általános támogatására kapott összeg.

Ezzel párhuzamosan a költségvetés kiadási oldalát is módosították. Változtak az intézményi kiadások és az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok is.

A költségvetés módosítását 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.

15:40

Az ülésen módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet. A módosítással többek közt pontosították az előterjesztések benyújtásának módját, az önálló képviselői indítvány tartalmi követelményeit és meghatározták megtárgyalásának feltételeit, valamint kiegészítették a polgármesterre és a Humánerőforrás Bizottságra átruházott képviselő-testületi hatásköröket.

A módosítást a testület 13 igen szavazattal fogadta el.

16:27

A képviselő-testület néhány perccel ezelőtt módosította a helyi adókról szóló rendeletet. Ennek értelmében 2022. január 1-jétől a más jogszabályban meghatározottakon túl mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő építmény a vállalkozás céljára használt építmény kivételével. Az adómentességre jogosult magánszemély adóalany mentesül az adóbejelentési kötelezettség alól.

Telekadó esetében mentesül az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő beépítésre alkalmas telek a 2018. 01.01. napját követően kiadott építési engedély véglegessé válását vagy a lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés érvénybe lépését követő év első naptári napjától a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételére vonatkozó döntés véglegessé válásáig vagy a használatbavétel tudomásulvételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállításáig, de legfeljebb 3 évig.

A magánszemély kommunális adója alól mentesül többek közt az a magánszemély tulajdonában lévő, vállalkozás céljára használt építmény, mely után a tulajdonosnak építményadó fizetési kötelezettsége áll fenn, a magánszemély tulajdonában lévő telek, a magánszemély adóalany nem lakáscélú épülete, épületrésze és a szükséglakás is.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszd-Momentum önkormányzati képviselője az adóellenőrzések tapasztalatairól tett fel kérdést. Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető elmondta, korábban 1.300 garázst ellenőriztek a polgármesteri hivatal munkatársai.  Dr. Áldozó Tamás polgármester válaszában úgy fogalmazott, az ellenőrzés megkezdéséről az adózót értesíteni kell, így az ügyeskedő adózóknak volt lehetősége az ellenőrzés megkezdése előtt a garázsokat alkalmatlanná tenni gépjármű tárolására. Mint elhangzott, az ingatlan-nyilvántartásokat alapul véve a kommunálisadó-bevallásokat is ellenőrzik és ahol hiányosságot tapasztalnak, felszólítást küldenek az adózóknak.

Süle Zsolt hozzászólásában úgy fogalmazott, vegyes érzésekkel fogadta a rendelet módosítását. Örül a „garázsadó” megszüntetésének, ugyanakkor most egy rendeletbe foglalták az összes helyi adót, amit nem tart szerencsésnek.

Grőber Attila hozzászólásában hangsúlyozta, a kommunális adót nem tartja a legigazságosabb adónemnek, ezen a téren differenciálást tart szükségesnek. Erre 4 kategóriát javasolt módosító indítványában, mely szerint lenne egy kedvezménes, nulla forintos kategória, 70 négyzetméterig 5.000, 70-100 négyzetméterig 9.000, 120 négyzetméter felett 13.000 forint lenne a kommunális adó.

Unger Tamás alpolgármester, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hangsúlyozta, egy helyi döntéssel jogszabályt nem lehet módosítani. Fontos, hogy a helyi adók egy rendeletben legyenek, mert így könnyebb eligazodni a szabályozásban. A kommunális adó a közösség költségeihez való hozzájárulást szolgálja. A közösség tagjainak vannak jogai és kötelezettségei. Ezek közé tartozik az adófizetés is.

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője kijelentette, nem ért egyet a módosító indítvánnyal, mert az alapterület nem minden esetben áll arányban az ingatlan forgalmi értékével.

A módosító indítványt 5 igen és 8 nem szavazattal elutasította a testület. Az eredeti rendelettervezetet 13 igen szavazattal fogadták el a képviselők.

A helyi adókról szóló rendelettel bővebben foglalkozunk a Pápa és Vidéke magazin decemberi számában.  

16:36

A jövő év január 1-jén lép hatályba az a rendelet, melyet ma alkotott meg a képviselő-testület és amely a közterületi szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályokat határozza meg.

A rendelet értelmében a jövő évtől tilos a város közterületein a szeszesital-fogyasztás. Ez alól kivételt képeznek az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek teraszai nyitvatartási időben, a közterületen tartott rendezvény területe a rendezvény ideje alatt, valamint minden évben a december 31. napján 18 órától a következő év január 1-jén 6 óráig terjedő időszak.

Aki a rendeletben meghatározott tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást a Pápai Rendőrkapitányság folytatja le, ugyanakkor helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelők is jogosultak.

A rendelettervezet indoklásából kiderül, a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében megemelkedett azon személyek száma, akik közterületen alkoholtartalmú italokat fogyasztanak. Ezt gyakran kíséri csendháborítás és köztisztasági szabályszegés is, emellett az alkoholfogyasztással összefüggésben gyakori a szemetelés is. Mindez rontja a városképet, a jogkövető polgárok komfortérzetét és negatívan hat a gyermekek, fiatalok erkölcsi fejlődésére.

A rendőrség tapasztalatai szerint a közterületi alkoholfogyasztás különösen a belvárosi, alkoholt is árusító üzletek, a dohányboltok környékén, illetve a parkokban, játszótereken fordul elő.

Süle Zsolt hozzászólásában úgy fogalmazott, a közterületi szeszesital-fogyasztás tiltása néhány évvel ezelőtt – néhány belvárosi szórakozóhely környékén előforduló problémák kapcsán – már felmerült. A javaslatot támogatja, de minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle.

Dr. Áldozó Tamás rámutatott, ezzel eszközt ad az önkormányzat a rendőrök és a közterület-felügyelet kezébe.

Unger Tamás rámutatott, egy ilyen rendelet megalkotásához kell fogadókészség is. A rendelet megalkotását komoly előrelépésnek tartja.

Az előterjesztést 13 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.

16:41

Kerecsényi Zoltán, az Elsősorban pápai Városbarát Egylet ügyvivője kezdeményezte, hogy az önkormányzat állítson emléktáblát gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar tiszteletére. Az előterjesztés az emléktábla helyének az ipartestületi székház homlokzatát javasolja.

Az előterjesztést a képviselő-testület 13 igen szavazattal fogadta el.

16:43

Az ülésen döntés született arról is, hogy városunk csatlakozik a Pannon Városok Szövetségéhez.

A Pannon Egyetem kezdeményezésére 2015-ben Keszthely, Kőszeg, Nagykanizsa, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg részvételével létrejött szövetség a Felsőfokú Tanulmányok Intézete koordinálásával közös célokat fogalmaz meg a Nyugat-Pannon térség kulturális, szellemi, kutatási és gazdasági fejlődéséért és felemelkedéséért.

Az előterjesztést 13 igen szavazattal fogadták el a képviselők.

16:45

Az ülés végén ingatlanokkal kapcsolatos döntések születtek, majd szó esett az önkormányzat folyószámla-hitelkeretéről és a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. folyószámla-hitelkeretéről is.

Az ülés néhány perccel ezelőtt véget ért.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!