Felhívás – Kitüntető díjak adományozása

87

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, valamint PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntető díjak adományozására.

PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM adományozható mindazon természetes személyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, civil szervezeteknek, akik a város fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.

PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE adományozható a város gazdasági és közéletében, a városfejlesztésben, valamint a tudomány, művészet, irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés és egyéb téren a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző természetes személyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, civil szervezetnek.

Elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselőtestületnek, a Képviselőtestület bizottságának, a nemzetiségi önkormányzatnak vagy városrészi tanácsadó testületnek a tagja.

Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható.

Az adományozásra ajánlásokat tehet:

 • a polgármester,
 • az alpolgármester,
 • a Képviselőtestület tagja,
 • a Képviselőtestület bizottsága,
 • a nemzetiségi önkormányzat,
 • a város országgyűlési képviselője,
 • a jegyző,
 • az önkormányzati fenntartású intézmény,
 • a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet,
 • bármely természetes személy.

Az érdemérem és díszoklevél adományozására az ajánlattevők egy naptári éven belül egy-egy ajánlást tehetnek.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell:

 • az ajánlott tevékenységének, működésének ismertetését,
 • az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, dokumentációit, és
 • a fentiekben foglaltak társadalmi, városi közösségi hasznosságának méltatását.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az írásbeli ajánlást legkésőbb 2022. január 31-ig kell a polgármesterhez benyújtani.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!