Álláspályázat – Óvodai és iskolai szociális segítő

108

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Anna tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az intézmény iskolai szociális munka csoportjában; a pápai járás óvodáiban és iskoláiban. Prevenciós csoportok szervezése és vezetése; egyéni foglakozás és fogadó órák gyermekeknek és szülőknek, pedagógusoknak; a jelzőrendszer működésének segítése; team munkában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2 sz. melléklete szerinti képesítés

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         B kategóriás vezetői engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         felsőfokú szociális alapvégzettség

•         szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, pontosság, empátia, határozottság, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettségek/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata

•         részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető nyújt, a 06-89/310-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8500 Pápa, Barát utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-6/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

•         Elektronikus úton Szalainé Tihanyi Andrea részére a tihanyiandrea@pvoeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.papa.hu – 2022. január 10.

•         www.papaesvideke.hu – 2022. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!