Intézményvezetői felmentés, fizetőparkolás, beszámolók és rendeletmódosítások (Cikkünket folyamatosan frissítettük)

4018
Fotó: Pintér Ádám

Néhány perccel ezelőtt kezdődött Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testülete júniusi ülése. A munkaértekezleten a képviselők többek közt személyi ügyről, rendeletmódosításokról döntenek, de beszámolnak az ülésen a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021-es tevékenységéről is beszámolót hallhatnak a megjelentek.

8:15

A képviselők beszámolót hallhattak a Pápai Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2021-es tevékenységéről is. A beszámoló szerint az elmúlt évben 524 esetben riasztották az egységeket. A tűzesetek száma 267, a műszaki mentéseké 257 volt. A műszaki mentések számának emelkedését a szélsőséges időjárási körülmények és a közúti balesetek okozták.

Dr. Csillag István tűzoltó ezredes, a katasztrófavédelem megyei igazgatóhelyettese hangsúlyozta, a kirendeltség együttműködése a társszervekkel és az önkormányzattal példaértékű, és köszönetet mondott az önkormányzatnak munkájuk támogatásáért.

Unger Tamás alpolgármester hozzászólásában kiemelte a húsgyárral kapcsolatban végzett gyakorlatokat, melyek során maga is tapasztalta, hogy jól működik az együttműködés a társszervek között. Mint mondta, megnyugtató volt látni ezt a gördülékeny közös munkát.

Dr. Áldozó Tamás polgármester köszönetet mondott az együttműködésért, a kirendeltség munkájáért, azért, hogy a város polgárai azzal a biztos tudattal élhetnek, hogy van egy professzionális szervezet, amely vigyázza a biztonságukat.

A beszámolót a képviselő-testület egyöntetű döntéssel elfogadta.    

8:18

A képviselő-testület néhány perce döntött arról, hogy Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya – saját kérésére – felmentéssel megszűnik. Csákvári Judit 2021 augusztusában megszerezte a negyven év jogosultsági idejét, így nyugdíjba vonul.

8:20

A képviselő-testület módosította a város 2022-es költségvetéséről szóló rendeletet, melyben a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változásokat vezetik át a rendeletbe.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, az idei évben a legnagyobb kihívást az energetikai költségek emelkedése jelenti. Erre tartalékok képzésével és intézkedési tervek kidolgozásával készülnek az intézményekben és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál.

A rendelet módosítását 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.  

Ezt követően a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete megszüntetésével érintett rendeleteket módosították 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett. 

8:23

Ahogy az elmúlt képviselő-testületi üléseken, úgy ma is módosították a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendeletet.

A módosítással egyrészt rögzítették a rendeletben, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő Közterület-felügyelet feladata a rendszer üzemeltetése és kezelése, másrészt a rendelet 1. számú mellékletében feltüntették az előző képviselő-testületi ülés óta üzembe helyezett kamerákat, köztük a Celli út kivezető szakaszán elhelyezett rendszámfelismerő kamerát, egy Korvin utcai és egy Huszár lakótelepi, valamint több Fő utcai kamerát, illetve a Veszprémi út – Vízmű utca kereszteződésében lévő körforgalomnál elhelyezett kamerát.

A módosítást ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők.

8:26

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendeletről is döntés született a mai ülésen.

Az előterjesztés értelmében az igénybevételi kérelem alapján a közútkezelői hozzájárulást a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester adja ki. A közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó kérelmet az igénybevétel tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal a városfejlesztési osztályhoz kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell az igénybevétel tervdokumentációját.

A rendelet szabályozza azt is, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevétele az útburkolat elkészültétől számított öt éven belül csak üzemzavar elhárítása céljából engedélyezhető.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, a korábban gyakori ároklefedéseket is szabályozza a rendelet.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal fogadta el a rendeletet.  

9:32

A képviselő-testület néhány perccel ezelőtt elfogadta a fizetőparkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló rendelettervezetet.

A rendeletben meghatározottak szerint a fizetőparkolási övezet üzemelési ideje hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig, szombaton 7 órától 13 óráig tart. Üzemelési időn kívül és december 24-étől január 1-je 24 óráig a fizetőparkolási övezetben nem kell várakozási díjat fizetni.

A fizetőparkolási övezetben 3 zónát határoztak meg, melyekben a várakozás a jegykiadó automatából megvásárolt parkolójeggyel, mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával, illetve parkolási bérlettel történhet. A SPAR szupermarket melletti parkolóban egy óra időtartamban, a kórház előtti várakozóhelyeken fél óra időtartamban, a megfelelő jegy megváltásával ingyenes a parkolás.  

A fizetőparkolási övezetben díjfizetés nélkül várakozók pótdíjat kötelesek fizetni.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője feltette a kérdést, mekkora összeg folyik be a város kasszájába a tervek szerint a parkolásból egy évben. Mészáros Csaba, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője válaszában elmondta, az elkövetkező négy hónapban az előzetes szakértői vélemény szerint jelenleg évi 60 millió forint a bevétel, a kiterjesztett parkolási struktúra 100-120 millió forint bevételt hozhat.

Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője az előzetes hatástanulmányokról, az éves bérletekből származó bevételről, az újonnan bevont területeken lévő garázsok számáról, az érintett területen élők autóinak számáról tett fel kérdést, majd rámutatott, véleménye szerint a rendelet kitolja a parkolási zónát a fizetőövezeten kívülre.

Dr. Áldozó Tamás válaszában elmondta, készültek előzetes tanulmányok. A garázsok számát az adatbázisukból a későbbiekben kigyűjtik, az autók számát az önkormányzat nem tartja nyilván. A rendelet megalkotása előtt más városok parkolási rendszerét is megvizsgálták. A parkolási övezetek határain túl általános, hogy megnövekszik a parkoló autók száma. A későbbiekben mindenképpen vizsgálni kell a rendelet hatályosulását. Mészáros Csaba a kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, az előzetes tervek készítésekor készült telítettség-felmérés. Az elmúlt évben 10 napon keresztül vizsgálták hat frekventált parkoló telítettségét. Többek közt ezt az adatot is megkapta a tervező csapat, akik a parkolás tekintetében több verziót is kidolgoztak és modelleztek, és ezek alapján készült el a rendelettervezet. A bérletekből származó bevételek esetében az eddigi rendszerben a legtöbbet a kedvezményes árú bérletekből értékesítettek. A többi bérlet esetében elenyésző volt az értékesítés.

Bakos László, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője elmondta, a Bástya lakótelepen 86 garázs van, amiből több mint 20-ban üzlet működik.

Süle Zsolt hozzászólásában úgy fogalmazott, hogy a parkolási gondok megoldására véleménye szerint az új parkolók kialakítása a megoldás, amire a közelmúltban volt is példa, és ezt a tendenciát kell folytatni. Nem tartja ördögtől való gondolatnak, hogy a parkolási rendszert átalakítsák, véleménye szerint parkolási díj fizetésére is szükség van, de ez a rendelet nem erről szól. Ő úgy látja, ez a rendelet a tágabbra vett belváros teljes területén fizetőssé teszi a parkolást, aminek lényege, hogy az az önkormányzat bevételét növelje, de a rendelet bevezetése indokolatlanul nagy terhet jelentene a pápaiaknak.

Grőber Attila véleménye az, hogy a rendelet sok tekintetben alapvető változást hoz. A motorizáció felgyorsulásának problémáját kezelni kell. Ő több város bérletárait is megnézte és több esetben is lényegesen olcsóbban vásárolhatnak bérletet az érintett területen élők. Módosító javaslatában a Fő utcára vonatkozó parkolási díjat 500 forintban állapítaná meg, illetve javasolta, hogy az állandó lakhellyel rendelkező gépkocsitulajdonosok – akik nem rendelkeznek garázzsal – évi 12 ezer forintért vásárolhassanak bérletet.

Pintér Kálmán, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a lakótelepeken lévő parkolóhelyek számáról kérdezett, illetve arról, hogy azok fenntartása, karbantartása milyen költségekkel jár. Dr. Áldozó Tamás elmondta, ezekből a parkolóhelyekből nincs bevétele a városnak, azonban jelen rendelet tárgyalásakor nem áll rendelkezésre az az adat, hogy a lakótelepeken hány parkolóhely áll rendelkezésre összességében. A későbbiekben azonban lesznek erre nézve adatok.

Unger Tamás hozzászólásában rámutatott, 15-20 év alatt megduplázódott a járművek száma a városban és a járásban is. A felmérések elkészítésekor feltűntek kiugróan terhelt idősávok, például a piacnapokon, és ebből a tanulmányból derült ki, hogy a város parkolói sok esetben P+R parkolóként működtek. A rendelet megalkotásának célja a szabályozott parkolási rendszer kialakítása, nem a pénzbehajtás. A rendelet megalkotását követően természetesen figyelik majd a folyamatokat és a későbbiekben a tapasztalatok figyelembevételével lesz lehetőség akár a módosításra is.

Süle Zsolt úgy reagált, valóban megnövekedett a gépjárművek száma, de a városnak van mozgástere és a parkolók számának növelésére is lenne lehetőség, példaként a tűzoltóság belvárosból való kiköltöztetésével felszabadult területet említette.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, az önkormányzat parkolási bevételei a rendelet következtében előreláthatóan megnövekednek. A parkolók kialakításának költségei vannak, amelyeket az önkormányzatnak elő kell teremtenie. Ha adót szednek, az is fizet, aki nem használ autót, de az a vidéki nem, aki használja a pápai parkolóhelyeket. Ha valaki díjat fizet, az nem adót fizet, hiszen az fizeti a parkolási díjat, aki igénybe veszi a szolgáltatást, így ez lényegesen igazságosabb megoldás. Pápán a város jelentős részén és jelentős idősávban nem kell fizetni a parkolásért. A közterület a pápaiak közös vagyona, ha valaki azt használja, akkor a közös vagyonunkat használja.

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, csak a kialakított parkolóhelyekért lehet parkolási díjat szedni, és a parkolási díj fizetési övezeten kívül eső területeken pedig pontosan szabályozni kell a parkolást.

A rendelethez Grőber Attila által benyújtott módosító indítványokat nem fogadta el a képviselő-testület. A rendeletet a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el.  A rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.   

9:57

A képviselő-testület döntött a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól is, majd a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2022-es üzleti tervét fogadták el.

10:20

A képviselő-testület ezt követően a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – a Pápai Vízmű Zrt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., a MÉKI-R Kft., valamint a KÖZSZOLG Kft. – tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolókról tárgyalt.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. beszámolója kapcsán Süle Zsolt a látogatók számával és a bevétel növelésével, a tervezett fejlesztésekkel és az energiaár-emelkedés kompenzálásával kapcsolatban tett fel kérdést. Nagy Zsolt vezérigazgató válaszában elmondta, elkötelezettek a racionális gazdálkodás mellett. Mindig igyekeznek fejleszteni és fejlesztéseik által többletbevételt szerezni. Ilyen beruházás volt a közelmúltban a plázs kialakítása és az, hogy visszavették az étterem üzemetetését. A vezérigazgató hangsúlyozta, a nemzetközi turizmus az utóbbi időben alul teljesít, ez egyértelműen megfigyelhető tendencia. A fürdő a gazdasági folyamatokat figyelembe véve áremelésre is kényszerült, arra törekednek, hogy önfenntartók legyenek és ne szoruljanak plusz támogatásra. A hotelprojekt folyamatban van, jelenleg az engedélyes tervdokumentáció hiánypótlásánál tart a folyamat, a kiviteli tervdokumentáció őszre elkészülhet és ezt követően lehet megversenyeztetni a kivitelező cégeket.    

A MÉKI-R Kft. beszámolója kapcsán Kovács József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum önkormányzati képviselője a régi sírok megváltásával kapcsolatban tett fel kérdést. Egyed Tamás ügyvezető válaszában rámutatott, a temetkezési törvény két lehetőséget biztosít. Hirdetőtáblán kell közölniük a lejárt sírok megváltásának határidejét, emellett van egy türelmi idő, ami után a sírhely szabadon értékesíthetővé válik. Személyesen nem tartják a kapcsolatot a sírok tulajdonosaival.    

Valamennyi beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a képviselő-testület. 

10:22

A képviselő-testület az ülés végén módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  Működési Szabályzatát és ingatlanértékesítésről, valamint oktatási intézményeket érintő pályázatok benyújtásához való hozzájárulásról is döntött.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a szerkesztoseg(kukac)papaimediacentrum.hu címen. Megértésüket köszönjük!