Kihívásokkal teli, de sikeres volt a 2021/22-es tanév – Beszélgetés Egyházi Andreával, a Pápai Tankerületi Központ igazgatójával

693
Fotó: Kuri Ákos

– Hogyan értékelné a 2021/22-es tanévet?

– Eredményes volt a 2021/2022. tanév. Jelenléti oktatásban vettek részt a tanulók, az oktatás mellett számos programot, versenyt rendeztünk meg. Szép eredményeket értek el a fenntartásunkban lévő intézmények diákjai megyei és országos versenyeken is. Sikeresen zárult az érettségi időszak. Az első online kompetenciamérés is lezajlott. Az általános iskolai és a középfokú intézményekbe történő beiratkozás is zavartalan volt.

A járványhelyzet mennyire nyomta rá a bélyegét az oktató-nevelő munkára?

– A 2021/2022-es tanév 2021. szeptember 1-jén jelenléti oktatással indult. A diákok egyre szélesebb körű oltakozásának köszönhetően rendkívüli szünet, digitális oktatás elrendelésére egyre kevesebb esetben került sor. Szintén a járvány hatékony megfékezését segítette elő, hogy a köznevelési intézmények a házirendjükben időben szabályozták a maszkviselés szabályait. A feladatellátás az egész tanévben zavartalan volt az intézményeinkben.

– Miként sikerült megoldani a városunkba érkezett ukrán diákok oktatását?

– Pápai Tankerületi Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények közül Pápa városában egy alapfokú – Tarczy Lajos Általános Iskola – és egy középfokú – Pápai Petőfi Sándor Gimnázium – köznevelési intézmény biztosítja az ukrajnai menekült tanulók nevelését-oktatását. A Tarczy Lajos Általános Iskolába összesen 34, a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumba egy tanuló iratkozott be. A fogadó intézmények maximálisan segítőkészek voltak. A tanulók osztályba sorolása kezdetben problémát jelentett a nyelvi nehézségek miatt. Ukrán nyelvű online tartalmakat is követtek a tanulók. A magyarnyelv-oktatás biztosítva volt minden ukrán tanuló számára. A tanulók osztályba sorolása tudásuk, szülői nyilatkozat, illetve a gyermek életkorának figyelembevételével történt. Fontosnak tartottuk az ukrán/orosz nyelven beszélő magyar munkavállalók felkutatását és alkalmazását a mindennapi kommunikáció elősegítése érdekében. Sikerült ukrán, menekült státuszú pedagógust is alkalmazni az oktatás minél hatékonyabb ellátásához. Az állam biztosítja az ukrán menekültek magyar tanításának, felzárkóztatásának többletköltségeit. Összességében elmondható, hogy a beilleszkedés alsó évfolyamokon sikeresebb, az intézményi szabályokhoz gyorsabban tudtak alkalmazkodni a gyerekek, felső tagozaton néha előfordultak magatartási problémák. A tanulók számonkérése, értékelése a magyar tanulókkal azonos módon, indokolt esetben osztályozó vizsga megszervezésével történt.

– Hány kisdiák iratkozott be első osztályba, milyen létszámúak a tanulócsoportok?

– A Pápai Tankerületi Központ illetékességi területén összesen 989 fő a körzetes, tanköteles korú gyermek. A Pápai Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmények első évfolyamára beiratkozott tanulók száma 679 fő. Óvodában 10 olyan gyermek maradt, aki már tanköteles, de még egy évet halaszt. Az osztályok tanulói létszámát a hatályos jogszabályok alapján állítjuk össze, minimum 14, de maximum 27 tanuló lehet az első osztályban.

– A gimnáziumokban milyen érettségi eredmények születtek?

A Pápai Tankerületi Központ négy gimnáziumában összesen 151 tanuló előrehozott, míg 272 fő végzős diák rendes érettségi vizsgát tett. Az emelt és középszintű vizsgák eredményei hasonlóak a korábbi évekéhez. Az átlag 4,0 -4,46, a legjobb eredményt most is a Türr István Gimnázium és Kollégium tanulói érték el.

– Voltak-e kiemelkedő pályázatok, projektek?

– A tankerületi központ sikeres pályázatainak eredményeként több fejlesztést is befejeztünk. A Magyar Falu Programban a vaszari, a csóti, a halimbai és a devecseri iskola fejlesztésére összesen több mint 128 millió forintot nyertünk el. Az Klebelsberg Központ EFOP-4.1.11-21-2021-00001 „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projektjében Pápai Tankerületi Központ területén öt intézményben alakítanak ki okostantermeket: a tantermek teljesen átalakulnak, annak érdekében, hogy a gyermekek a jövőben szükséges kompetenciákat már az alapfokú oktatásban megszerezzék.  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban három intézményünk is szerepel a támogatottak körében, Csögle és Magyarpolány tornaszobával, míg Ugod A típusú tornateremmel gazdagodik. További cél, hogy legyen elegendő hordozható digitális eszköz a köznevelési intézményeknek és pedagógusoknak is. A projekt biztosítani tudja az elkövetkező időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is a minőségi, versenyképes tudás és fejlődés lehetőségét a gyermekek és a családok számára. 2022 tavaszán a Pápai Tankerületi Központ intézményei 222 db pedagógusoknak kiosztható és 480 db 9. évfolyamos diáknak kiosztható laptoppal gyarapodtak. Felmenő rendszerben, azaz minden évben az 5. és 9. évfolyam tanulói kapnak majd laptopokat a projekt zárásáig, a terveknek megfelelően 2025. december 31-ig. Ilyen módon valamennyi 5–12. évfolyamos tanuló iskolájában rendelkezésre fog állni megfelelő mennyiségű, személyes használatba is adható, új eszköz. Folyamatos az együttműködés az Erzsébet Alapítvánnyal. Köszönhetően a Magyar Kormány támogatásának, az Erzsébet-táborokban osztálykirándulásokon és táborokon vesznek részt a tankerületi iskolákba járó gyermekek.

A Pápai Tankerületi Központ az elmúlt időszakban is közreműködött a Lázár Ervin Programban, amely ingyenes kulturális előadásokat, zenei programokat biztosított 8667 fő diák és 886 fő kísérő pedagógus részére. A 2021/2022-es tanévben a kormányzati támogatás több, mint 54 millió forint összegben biztosította a tanulók és kísérőik számára a kulturális élményekben gazdag és nemzeti identitás elmélyítését célzó előadásokon való részvételt. Emellett a Határtalanul! Programban több intézményünk diákjai juthattak el a szomszédos országok magyarlakta területeire. A tankerület saját költségvetéséből közel négyszáz tanuló vett részt a Csodák Palotája élménydús programjain.

– Indul-e új specializáció az iskolákban?

– A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban a német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolák végzős tanulói számára a gimnáziumi nevelés-oktatásának biztosítása érdekében német nemzetiségi nyelvoktató program indul. A képzés első osztálya a 2022/2023. tanévben kezd, felmenő rendszerben vezetjük be a programot.

– A nyári szünet milyen feladatok ellátására nyújt lehetőséget?

– Az intézményekben a nyári szünet alatt kell felkészülni a következő tanév zökkenőmentes indítására. Az intézmények szakmai szempontból előkészítik a jövő tanév intézményi dokumentumait, a tantárgyfelosztás tervezetét. Műszaki szempontól a nyári időszak alatt van lehetőség a szükséges karbantartások elvégzésére, amely az iskolák tisztasági festésén túl az informatikai karbantartáson keresztül számos munkát magába foglal, tervezetten közel 50 millió Ft értékben. Június 3. és 4. hetében a pedagógusok többsége aktívan részt vett a nyári táboroztatásban, a napközbeni tanulói felügyelet ellátásában.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a szerkesztoseg(kukac)papaimediacentrum.hu címen. Megértésüket köszönjük!