A Pápai Szakképzési Centrumban is felkészültek az új tanévre

639
Fotó: Babos Petra

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskolában, valamint a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégiumban szeptember 1-jén 8 órakor vesznek búcsút a diákok, az oktatók a nyári szünettől – tájékoztatta a Pápa és Vidékét Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója.

Mint mondta, a nyár folyamán több felújítási és eszközbeszerzési feladatot hajtottak végre. A Közgázban a nyáron alapvető, szükséges karbantartási, javítási és esztétikai munkálatok zajlottak, mint például a beázás utáni javítási munkálatok, illetve a főbejárat melletti vízgyűjtő üstök tisztítása történt meg. Az Acsádyban a klubhelyiségben felújították a padozatot. A fűtési szezonra megtörténtek az előkészületek és a fűtési rendszer felülvizsgálata is. A folyamatos karbantartást igénylő eszközök javítása és cseréje megvalósult, valamint egy technikai játszóteret alakítottak ki a tanulók részére.

– Az Acsádyban és a Közgázban az elmúlt tanévben nem volt kinevezett intézményvezető. Mindkét iskolában az igazgatóhelyettesként dolgozó kollégák kaptak igazgatói feladatok végzésére megbízást a 2021/2022. tanévre. Mindkét pápai intézményünkben pályázatot hirdettünk igazgató, intézményvezetői beosztás ellátására. Az Acsády-iskola igazgatói posztjára senki nem nyújtott be pályázatot, így az elmúlt tanévben igazgatói feladatok ellátásával megbízott igazgatóhelyettes kollégát bízta meg ismét a főigazgató a következő tanévre az igazgatói feladatok ellátásával. A Közgáz intézményvezetői feladataira három pályázat érkezett. Ennek eredményeként a jövő tanévtől 5 évre kinevezett igazgató, Kádi Attiláné Patus Viktória vezeti az intézményt – tudtuk meg a főigazgatótól.

Az elmúlt 2,5 évből bőséges tapasztalatok állnak rendelkezésre az online oktatással kapcsolatban – emelte ki Berta Ildikó, aki hozzátette, több eljárásrend készült az évek folyamán, amelyeket a Kormány újabb intézkedései, rendeletei, egyedi miniszteri határozatok, EMMI rendeletek alapján módosították, bővítették.

A főigazgató hangsúlyozta, a Pápai Szakképzési Centrumnak és intézményeinek bejáratott, kidolgozott „forgatókönyvei”, eljárásrendjei vannak a tanítás, a szakmai gyakorlat megszervezésére, és minden olyan probléma kezelésére, amely az elmúlt 2 és fél évben a járványüggyel kapcsolatban felmerült. A Közgáz szükség esetén az online oktatást elsősorban a Google Classroom platformmal oldaná meg – a bevált jó gyakorlatnak megfelelően – órarend szerinti időbeosztással. Az Acsády-iskola az online oktatásra történő átállás esetében a DKT felületét használja majd és tartalék megoldásként Google Classroom szolgáltatást veszi igénybe. A felületeken használható tananyag elkészítését és aktualizálását a pedagógusok a megelőző tanév során és a nyári időszakban végzik.

Berta Ildikó kiemelte, a szakmai oktatás során elsődleges cél a tanulók munkaerőpiacra való felkészítése. Ezt szolgálja a projektoktatás bevezetése, amelynek keretében a tanulók projektfeladatokon keresztül sajátíthatják el az elméleti és gyakorlati ismereteket.

– Az Acsády-iskolában említhetjtük meg a dobbantó és a műhelyiskolai programot. Ezek a 2020. évi szakképzési törvény új színfoltjai, lehetőségei, az úgynevezett rugalmas tanulási utak. Jelentőségük hatalmas, hiszen egyre több diáknak ad lehetőséget a továbbiakban, megcélozva azt, hogy senki ne maradjon végzettség nélkül. A dobbantó program célja, hogy az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson. A program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni. Ebben a képzésben az a tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. Egyéb, az általános iskolában elvégzett osztályok számára vagy a programban való részvétel felső korhatárára vonatkozó korlátozás nincsen. A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, rugalmas rendben, új szemléletű értékeléssel. A műhelyiskolai képzésben részt vevők oktatása nem iskolai, tantermi keretek között, hanem gyakorlati helyszínen zajlik, egy mester és egy pedagógiai mentor által támogatva. A műhelyiskolában részszakmát szerezhetnek a tanulók. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére képesít. Ebben a képzésben a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, maximum két évig tart. Minden ismeret a részszakmához kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el, nincsenek kötelező közismereti tantárgyak és a hagyományos értelemben vett értékelés. A műhelyiskolai képzésekhez bármikor lehet csatlakozni. A szakképzésben bevezetett másik nagy lehetőség a felnőttek minél intenzívebb oktatása, képzése a szakmaszerzés céljából, ez a felnőttek oktatása – tudtuk meg Berta Ildikótól.

– A felnőttoktatás kifejezést a felnőttek iskolarendszerű oktatására használják, és a résztvevők számára ingyenes, az állam biztosítja a szakmaszerzés ingyenes lehetőségét két szakma és egy szakképesítés esetében. Vagyis felnőttoktatás közoktatási intézményekben szervezhető, amelyet az állam finanszíroz. Diákigazolvány és az ehhez kapcsolódó kedvezmények mindazok részére járnak, akik a szakmai oktatásban tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban vesznek részt.  Honlapunkon – az Acsády és a Közgáz – képzési kínálatával megismerkedhetnek az érdeklődők. A tervek szerint – megfelelő létszám esetében – az oktatások 2022 szeptemberétől indulnak.

– Felnőttképzési szakembereink két fronton szervezik ezt a tevékenységet. Az egyik, hogy felkeresik a helyi és környékbeli cégeket, intézményeket, ahol egyrészt tájékoztatást adnak a Pápai Szakképzési Centrumban elérhető képzési lehetőségekről, másrészt felmérik az igényeket, hogy az adott vállalatnál, vállalkozásnál milyen oktatásra, tanfolyamra van jelenleg, vagy esetleg lesz a jövőben szükség. A partnerségi kapcsolat kiépítése folyamatos, és célunk a hosszú távú együttműködés kialakítása. A másik vonal a lakosság megszólítása. Felnőttképzési stratégiánk fontos része a marketing, hirdetések formájában visszük el a híreket a Pápán és a környező településeken élőknek. A Pápa Városi Televízió képújság rovatából is kaphatnak a nézők felvilágosítást az aktuális képzésekről, tanfolyamokról. Érdemes még a Pápai Szakképzési Centrum honlapját és Facebook-oldalát is rendszeresen látogatni, hiszen a legfrissebb híreink ott jelennek meg legelőször. Felnőttképzési palettánk széles skálán mozog, mindig szem előtt tartva az időszerű lakossági és munkaerőpiaci igényeket. 2022 áprilisában zárult a közterület-felügyelő képzés, amelyre nemcsak Veszprém megyéből, de az ország több városából is érkeztek jelentkezők. Júniusban ért véget a személy- és vagyonőr képzés. Májusban indult a dajka és a pedagógiai munkatárs képzés, előbbi novemberben zárul, utóbbi 2023 júniusában. Az őszre kitűzött céljaink közt szerepel – az érdeklődésre való tekintettel – a közterület- felügyelő, a személy- és vagyonőr, a dajka és a pedagógiai munkatárs képzés újbóli meghirdetése. A Pápai Szakképzési Centrum által kidolgozott és megszervezett felnőttképzéseket pedig nemcsak helyben, a Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskolában szeretnénk megvalósítani, hanem a centrum részeként működő többi szakképzési intézményünkben is – mondta Berta Ildikó.

A főigazgató kiemelte, a szakképzésben fontos még az ingyenesség, a megerősített tudás és többletpontok a felsőoktatási felvételin, valamint a diákigazolvány, a nappali rendszerben az ösztöndíj, a duális szakmai oktatásban a munkabér. Az első kettő szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül mindenkinek ingyenes az állam által és az állammal együttműködési megállapodást kötött fenntartó által fenntartott intézményben. Akár tanulói, akár felnőttképzési jogviszonyban tanul valaki, diákigazolványra jogosult, amellyel minden diákkedvezmény igénybe vehető. Azok, akik duális szakmai oktatásban sajátítják el a szakmát, vállalati környezetben tanulhatnak, munkabért kapnak tanulmányaik során – zárta gondolatát Berta Ildikó.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a szerkesztoseg(kukac)papaimediacentrum.hu címen. Megértésüket köszönjük!