Pályázat szakmai vezetői munkakör betöltésére

184

A Pápai Platán Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet

a Jókai Mór Művelődési Központ

szakmai vezetői munkakör betöltésére

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Munkakör megnevezése: szakmai vezető Jókai Mór Művelődési Központ Pápa.

A szakmai vezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A művelődési központ szakmai vezetője a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, a tulajdonos és az ügyvezető által előírtak alapján felelős a művelődési központban folyó szakmai munka magas színvonalú ellátásáért, a költségvetésben meghatározottak szerinti gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetésért.

Pályázati feltételek:

 • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,
 • elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • művelődési központ vezetésében szerzett tapasztalat,
  • „B” kategóriás jogosítvány
  • angol és/vagy német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
  • a művelődési központ vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel),
  • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,
  • a feltételként előírt, illetve előnytényezőként szereplő szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
  • nyilatkozat a bérigényről,
  • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
  • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,
  • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A munkavégzés helye: 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. és a munkáltató további telephelyei.

Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Katalin nyújt a 06/20/255-9830-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok előszűrése után a pályázat kiírója szakmai interjút szervez. Az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatokat a kiíró 30 nap után megsemmisíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a 8500 Pápa, Fő tér 1. címre vagy e-mailben az info@esterhazykastely.com címre kell benyújtani, Szakmai vezető Jókai Mór Művelődési Központ megjegyzés feltüntetésével.

Pápa, 2021. január 5.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!