Ülésezett a Humánerőforrás Bizottság

365

Több kérdés is felmerült a Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszerrel kapcsolatosan a Humánerőforrás Bizottság ülésén. A határozati javaslatot végül egyhangúlag elfogadta a tagság.

Hét napirendi pont szerepelt a Humánerőforrás Bizottság ma délutáni ülésén. Először a kulturális intézmények, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Gróf Esterházy Múzeum megszűnéséről határoztak. Az előterjesztést – az ellenzéki önkormányzati képviselők kivételével – valamennyi jelenlévő bizottsági tag elfogadta. Így a kulturális intézmények 2020. december 31-i megszűnéséről dönthet majd a képviselő-testület pénteki ülésén, illetve arról, hogy az intézmények közfeladatait 2021. január 1-jétől a Pápai Platán Nonprofit Kft. láthatja el.

A Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer határozati javaslata számos kérdést felvetett, többek között a jelentkezők létszámát, a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg nagyságát és a pályázat igazságosságát illetően. Kovács Arnold módosító indítványt tett arra, hogy a beérkező pályázatokról ne egy személyben dr. Áldozó Tamás polgármester döntsön, de indítványát többségi szavazattal nem fogadta el a bizottság. A Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer az intézményeknél foglalkoztatottak ösztönzésére öt éven keresztül havi ötvenezer forintot biztosít annak, aki a feltételeknek megfelel. A határozati javaslatot végül egyhangúlag elfogadták a jelenlévők.

A vegyes ügyek között döntöttek arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is csatlakozzon Pápa Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mely a szociálisan rászoruló tanulók részére biztosít nagyobb összegű támogatást.

Az általános iskolai körzetek véleményezése kapcsán arról határoztak, hogy elfogadják a határozatban tett javaslatot, és az előző évekhez hasonlóan, nem történik változás az iskolai körzetekben. Ezenkívül a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Pápa Városi Óvodák intézményvezetőjének 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervét, a maximális csoportlétszámtól való eltérést az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában bekövetkező változásokat.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!