Pályázati felhívás esetmenedzser munkakör betöltésére

177

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Család és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Anna tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esetmenedzseri feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján. Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás. Speciális szolgáltatásokban való részvétel: kapcsolattartási ügyelet, készenléti ügyelet, utcai szociális munka, kórházi szociális munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         főiskola,

•         a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2 sz. melléklete szerinti képesítés

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         főiskola,

•         felsőfokú szociális alapvégzettség

•         szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, pontosság, empátia, határozottság, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettségek/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata

•         részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalainé Tihanyi Andrea nyújt, a 06-89/310-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8500 Pápa, Barát utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-60/2021, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő esetmenedzser.

vagy

•         Elektronikus úton Szalainé Tihanyi Andrea részére a tihanyiandrea@pvoeszi.hu e-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Szalainé Tihanyi Andrea, Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.papa.hu – 2021. február 15.

•         www.papaesvideke.hu – 2021. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!