Payr Sándorra emlékeztek

399
Fotó: Babos Petra

Payr Sándor pápai származású evangélikus lelkész, püspöki titkár, egyháztörténész, teológiai tanár és kutató születésének 160. évfordulója tiszteletére szervezett főhajtást a Pápai Evangélikus Egyházközség a 2011-ben állított emléktáblánál a Gyurátz Ferenc utcában, a gyülekezeti épület utcai homlokzatánál.

– Payr Sándor a Soproni Evangélikus Teológia Fakultás rendes professzora volt. Gazdag tudományos tevékenységét a források, személyek, a külföldi kapcsolatok, nem kevésbé az egyházi ének és a magyarországi egyháztörténet kutatásának szentelte, valamint a teológus ifjúság nevelése és oktatása terén is kiváló munkát végzett. Payr evangélikus lelkész nagybátyjától nemcsak keresztnevét kapta, hanem hivatását is követte. Édesapja Payr Samu mesterember volt, aki a német vándorévek után Pápán telepedett le. A családi hagyományoknak megfelelően fiát beíratta a Pápai Református Kollégiumba. Tanulmányait a Soproni Hittudományi Főiskolán és Baselben folytatta. 1886-ban Karsay Sándor püspök szentelte lelkésszé. 1888-tól pusztavámi lelkész, majd a soproni Evangélikus Teológiai Akadémia rendes tanára, de később ismét lelkész lett Pusztavámon. 1896 és 1899 között Pápán Gyurátz Ferenc püspök titkára lett. 1899 és 1923 között a Soproni Teológián tanított. Már a 19. század végén kiemelkedő kutató volt. A pietistákról írt munkáival hívta fel magára a figyelmet. Talán azért ezt a területet választotta, mert a téma igen közel állt szelíd, jóságos személyiségéhez – mondta beszédében Polgárdi Sándor esperes.

– Payr nagyszerű szónok volt. Egyházunkban ő publikált a legtöbbet, s ennek nyomait a 2011-ben megjelent Payr Sándor emlékkönyv is tartalmazza. A humor és a derű éltető elemét a történelemben is próbálta megragadni. Payrt olvasni könnyű, mert a szigorú tudományosság mellett  stílusa mégis élvezetes. Payr Sándor neve mindörökre él egyházunkban, gazdag és áldott munkásságára, szolgálatára a pápai evangélikusság is főhajtással és tisztelettel emlékezik – zárta gondolatait az esperes.

A megemlékezésen Erdős István, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma 11. B osztályos diákja emlékezett Payr Sándorra.

A főhajtás végén Antalné Ihász Mária, a gyülekezet presbitere, Polgárdi Sándor és Végh Gyula gondnok együtt helyezték el a megemlékezés koszorúját.

A papesvideke.hu oldalon megjelenő valamennyi írást és képet szerzői jog véd. A cikkek és képek üzleti célú felhasználása kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető a web(kukac)papaesvideke.hu címen. Megértésüket köszönjük!